Chính sách bảo hành tại Thiện Ngôn Book

Chế độ bảo hành của Thiện Ngôn Book như sau:

I. Địa điểm bảo hành: Tại trụ sở và chi nhánh của Thiện Ngôn Book

II. Thời hạn bảo hành

1. Là khoảng thời gian được xác định tính từ ngày bắt đầu bảo hành đến ngày kết thúc bảo hành

2. Thời hạn bảo hành bắt đầu

– Đặt mua hàng và nhận hàng trong ngày thời hạn bảo hành bắt đầu là ngày đặt mua

– Đặt mua hàng và nhận hàng khác ngày thời hạn bào hành bắt đầu là ngày nhận hàng

3. Thời hạn bảo hành kết thúc: trên thông tin sản phẩm;

III. Thời gian bảo hành

1. Bảo hành ngay nếu sản phẩm tại nơi tiếp nhận bảo hành đang có hàng

2. Hẹn khách hàng thời gian bảo hành nếu nơi tiếp nhận bảo hành đang tạm hết hàng (phải có giấy hẹn)

IV. Thời gian tiếp nhận bào hành

1. Là toàn bộ khoảng thời gian nơi tiếp nhận hàng bảo hành đang trong giờ mở cửa bán hàng

2. Thiện Ngôn Book ưu tiên việc tiếp nhận hàng vào những ngày đầu tiên của tháng và đầu giờ của ngày làm việc

V. Chế độ bảo hành

1. Đối với sản phẩm được bảo hành lỗi phần nào sẽ được đổi mới phần đó

2. Đối với sản phẩm được bảo hành mà hệ thống cửa hàng của Thiện Ngôn Book đang hết hoặc tạm hết khách hàng có quyền nhận lại 100% tiền hàng hoặc được quyền đổi sang sản phẩm khác (việc đổi sang sản phẩm khác coi như là giao dịch mới, hàng đến bảo hành coi như Thiện Ngôn Book nhập lại)

VI. Điều kiện bảo hành

Hàng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Hàng do Thiện Ngôn Book bán ra

2. Hàng phải còn nguyên vỏ hộp, phụ kiện

3. Tem bảo hành phải có và còn nguyên vẹn

4. Trong thời hạn bảo hành

5. Hàng chưa bị can thiệp của người dùng như: tháo, cắt, sửa…

6. Hàng không bị cháy, nổ, gãy, vỡ, nứt…

7. Hàng do lỗi của nhà sản xuất

VII. Các trường hợp không được bảo hành

1. Thiếu 1 trong các điều kiện bảo hành

2. Hàng bị gãy, vỡ, nứt, thiếu phụ kiện, cháy, nổ

3. Hàng thanh lý

Với chúng tôi việc công bố chính sách bảo hành trên Thiện Ngôn Book là hợp lý, còn khách hàng khi mua hàng của Thiện Ngôn Book đã mặc nhiên thừa nhận chính đó và chấp nhận chính sách đó.