Khi chưa hiểu

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.

Khi Chưa Hiểu, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời .

Khi Chưa Hiểu, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.

Khi Chưa Hiểu, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi.

Khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.

Và khi Chưa Hiểu, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý

Nhưng khi Hiểu Rồi, ta mới biết rằng: KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM.

St.#gioidinhtue#thongdieptute